Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Donasi

بسم الله الر حمن الر حيم


Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Kepada para Sahabat Majelis yang akan memberikan Infaq dan/atau hibah dana untuk Pengembangan Majelis dapat disampaikan secara langsung kepada:

Imam Majelis Ilmu 114 di Masjid Al – Mu’minun, Jl. Rade Patah 1 No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari kerja (Senin-Jum’at) waktu Ba’da Shalat Dzuhur/Jum’at s.d 13.00 WIB atau Ba’da Shalat Ashar s.d 16.00 WIB.

* * *

Konfirmasi dan/atau info lebih lanjut dapat menghubungi:

0821 2559 6339 (Kepala Baitul Mal)

Dan melalui email MI-114:

majelis.ilmu114@yahoo.com

cc email kepada Imam Majelis:

nauval_ammari@yahoo.com

* * *

Donasi/Infaq Tahun 2016:

Donasi/Infaq dinyatakan telah resmi diterima oleh Majelis apabila donatur sudah menyampaikan donasi/infaq dan menerima Tanda Terima infaq/donasi yang telah ditandatangani oleh Imam Majelis Ilmu 114.

InsyaAllah setiap niat dan amal shaleh kita bernilai ibadah, bermanfaat dan menjadi baraqah fi dun’ya wa fil akhirath.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin,

Salam ShemangatzZz,

MI-114

* * *