Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Monday, July 3, 2017

PENERIMA MANFAAT BULAN MEI 2017

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.

Pada bulan Ramadhan 1438H / Mei 2017, penyaluran dana Baitul Mal MI-114 yang diperoleh dari Sahabat Majelis dan Jama’ah Masjid Al-Mu’minun dari Unsur Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Bapertarum-PNS, telah diberikan kepada 20 Anak Yatim Dhuafa di daerah sekitar Rempoa/Bintaro. Masing-masing Mustahiq diberikan Santunan Uang Rp.150 ribu, 1 Mushaf Al-Qur’an, dan 1 Box Snack.

Terima kasih kepada Para Sahabat Majelis dan Jama’ah Masjid Al-Mu’minun, khususnya Para Donatur yang telah memberikan dukungan untuk Pengembangan Majelis. InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Salam ShemangatzZz.

Imam Majelis Ilmu 114.

* * *