Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Monday, February 6, 2017

PENERIMA MANFAAT BULAN DESEMBER 2016 - JANUARI 2017

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam. Pada bulan Rabiul Awal - Rabiul Akhir 1438H / Desember 2016 - Januari 2017, penyaluran dana Baitul Mal MI-114 telah diberikan kepada 20 Anak Yatim Dhuafa di daerah Cinangka, Depok dan Jakarta Selatan.

Terima kasih kepada Para Sahabat Majelis, Jama'ah Masjid Al-Mu'minun dan Lumbung Amal Shalih (LASh) yang telah memberikan dukungan untuk Pengembangan Majelis. InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Salam ShemangatzZz.
Imam Majelis Ilmu 114