Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Wednesday, October 26, 2016

PENERIMA MANFAAT BULAN AGUSTUS & SEPTEMBER 2016


Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.

Pada bulan Dzulqadah-Dzulhijjah 1437H / Agustus-September 2016, penyaluran dana Baitul Mal MI-114 telah diberikan kepada 2 laki-laki Mustahiq yang terdiri dari 1 Petugas Kebersihan dan 1 Office Boy di daerah Tomang Jakarta Barat dan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Terima kasih kepada Para Sahabat Majelis, khususnya Para Donatur yang telah memberikan dukungan untuk Pengembangan Majelis. InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin,

Salam ShemangatzZz,
 
Majelis Ilmu 114

* * *