Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Sunday, August 28, 2016

PENERIMA MANFAAT BULAN JULI 2016

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.

Pada bulan Syawal 1437H / Juli 2016, penyaluran dana Baitul Mal MI-114 telah diberikan kepada 4 Mustahiq yang terdiri dari 2 laki-laki Pemulung Sampah, 1 laki-laki Tukang Tambal Ban, dan 1 perempuan lansia fakir di daerah Tomang Jakarta Barat dan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Terima kasih kepada Para Sahabat Majelis, khususnya Para Donatur dan Pegawai PPDPP yang telah memberikan dukungan untuk Pengembangan Majelis.

InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114

* * *