Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Wednesday, April 6, 2016

PENERIMA MANFAAT BULAN MARET 2016

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.

Pada bulan Jumadil Awal 1437H / Maret 2016, penyaluran dana Baitul Mal MI-114 kedua diberikan kepada 4 orang Mustahiq di Depok Baru Jawa Barat, Tomang Jakarta Barat, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Kunciran, Kota Tangerang yang terdiri dari 2 perempuan lansia fakir dan 2 laki-laki pemulung sampah.

Terima kasih kepada Para Sahabat Majelis, khususnya Para Donatur yang telah memberikan dukungan untuk Pengembangan Majelis.

InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114

* * *