Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Sunday, April 24, 2016

JADWAL TAUSIYAH “MENGENAL SURAH-SURAH AL-QUR’AN” APRIL 2016 DI MASJID AL-MU’MINUN

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Sahabat Majelis yang dirahmati Allah SWT, berikut ini adalah jadwal Tausiyah: “Mengenal Surah-Surah Al-Qur’an” yang InsyaAllah akan disampaikan oleh Imam Majelis pada bulan April 2016 di Masjid Al – Mu’minun. Revisi Jadwal Pembacaan Tafsir Ibnu Katsir: InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Kamis, 28 April 2016.

InsyaAllah kita semua dapat berkumpul untuk silaturahim, memakmurkan Masjid dan menghidupkan Ilmu Al-Qur’an.

Salam ShemangatzZz,

Majelis Ilmu 114

* * *