Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Friday, March 4, 2016

PENERIMA MANFAAT BULAN FEBRUARI 2016

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim,

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.

Pada bulan Rabiul Akhir 1437H / Februari 2016, penyaluran dana Baitul Mal MI-114 diberikan kepada 4 orang Mustahiq di Tomang, Jakarta Barat dan Kunciran, Kota Tangerang yang terdiri dari 1 anak yatim laki-laki, 1 perempuan lansia pemikul kayu, dan 1 laki-laki lansia pemulung sampah dan 1 laki-laki lansia tukang parkir.

Terima kasih kepada Para Sahabat Majelis, khususnya Para Donatur yang telah memberikan dukungan untuk Pengembangan Majelis. Alhamdulillah sudah lebih dari 200 orang mustahiq yang mendapatkan manfaat dari para Donatur/Sahabat dan Penggerak Majelis Ilmu 114.

InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin,

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114

* * *