Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Wednesday, January 6, 2016

PENERIMA MANFAAT BULAN DESEMBER 2015 [2/2]

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.

Pada bulan Shafar 1437H / Desember 2015, penyaluran dana Baitul Mal MI-114 kedua diberikan kepada 5 orang anggota keluarga korban kebakaran di Tomang Tinggi 15 Jakarta Barat yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WIB.

Terima kasih kepada Lumbung Amal Shalih (LASH) Masjid Al – Mu’minun dan Para Sahabat Majelis yang telah memberikan dukungan untuk Pengembangan Majelis.

InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114

* * *