Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Friday, November 13, 2015

PENERIMA MANFAAT BULAN OKTOBER 2015


Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.

Pada bulan Muharram 1437H / Oktober 2015, penerima manfaat kegiatan penyaluran dana Baitul Mal MI-114 adalah 4 orang Mustahiq dan 1 Yayasan yang terdiri dari 1 perempuan lansia miskin di Matraman, 1 perempuan miskin di Kebayoran Baru, 1 perempuan miskin di Grogol, 1 anak yatim piatu di Tangerang Kota, dan donasi untuk Yayasan Jantung Indonesia.

Terima kasih kepada Para Sahabat Majelis, khususnya donator yang telah memberikan donasi untuk pengembangan Majelis.

InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114

* * *