Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Friday, September 4, 2015

PENERIMA MANFAAT BULAN AGUSTUS 2015

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.

Pada bulan Syawal-Dzulqadah 1436H / Agustus 2015, penerima manfaat kegiatan penyaluran dana Baitul Mal MI-114 adalah 6 orang Mustahiq yang terdiri dari 1 perempuan lansia pedagang kecil, 2 laki-laki petugas kebersihan, dan 3 laki-laki pemulung sampah di daerah Jatinegara (Jakarta Timur), Grogol (Jakarta Barat), dan Kebayoran Baru (Jakarta Selatan).

Terima kasih kepada Para Sahabat Majelis, khususnya donator yang telah memberikan donasi untuk pengembangan Majelis.

InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114

* * *