Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Saturday, July 25, 2015

PENYALURAN INFAQ BULAN JUNI 2015

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Assalammua’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.

Pada tanggal 10 Ramadhan 1436H / 27 Juni 2015, MI-114 telah menyalurkan Infaq kepada 3 orang Mustahiq yang terdiri dari 1 perempuan pedagang tisu dan 2 laki-laki pemulung sampah di daerah Ciledug Kreo, Tangerang Kota dan Jakarta Selatan.

Terima kasih kepada Lumbung Amal Shalih (LASH) dan Para Sahabat Majelis, khususnya donator yang telah memberikan donasi untuk pengembangan Majelis.

InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114

* * *