Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Santunan Anak Yatim Dhuafa

Jumadil Akhir 1437H / April 2016, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.

Sahabat Majelis Ilmu

Foto bersama bulan Ramadhan 2013

Sahabat Majelis Ilmu 114 di Taman Mini Indonesia Indah

Silaturahim Bulanan Ke-2 Majelis Ilmu 114 pada Bulan Februari 2014

Friday, May 15, 2015

PENYALURAN INFAQ BULAN APRIL 2015

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim
Assalammua’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.
Pada Hari Kamis, 11 Rajab 1436H / 30 April 2015, MI-114 telah menyalurkan Infaq kepada 3 orang Mustahiq di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (dokumentasi terlampir). Penerima manfaat adalah 1 orang laki-laki pedagang tisu, dan 2 orang perempuan dengan pekerjaan sebagai officeboy.
Terima kasih kepada Para Donatur dan Kontributor, serta Para Sahabat Majelis, khususnya yang telah memberikan donasi dan kontribusi untuk pengembangan Majelis.
InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin
Salam ShemangatzZz,
Imam Majelis Ilmu 114
* * *