Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Santunan Anak Yatim Dhuafa

Jumadil Akhir 1437H / April 2016, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.

Sahabat Majelis Ilmu

Foto bersama bulan Ramadhan 2013

Sahabat Majelis Ilmu 114 di Taman Mini Indonesia Indah

Silaturahim Bulanan Ke-2 Majelis Ilmu 114 pada Bulan Februari 2014

Thursday, April 2, 2015

SILATURAHIM BULANAN MI-114 KE-15 TAHUN 1436H

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Assalammua’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.

Pada Hari Ahad, 1 Jumadil Akhir 1436H / 22 Maret 2015 telah dilaksanakan Silaturahim Bulanan Majelis Ilmu 114 ke-15. Pada kesempatan tersebut, Majelis Ilmu 114 menghadiri acara Pengajian di kediaman Penasihat dan Sahabat Majelis, serta telah menyalurkan Infaq kepada 3 orang Mustahiq di Kota Bekasi, Jawa Barat (dokumentasi terlampir). Penerima manfaat adalah 1 orang anak perempuan dengan pekerjaan pemulung sampah, dan 2 orang laki-laki dengan pekerjaan pemulung sampah/petugas kebersihan.

Terima kasih kepada Para Donatur dan Kontributor, serta Para Sahabat Majelis, khususnya Lumbung Amal Shalih (LASH) yang telah memberikan donasi dan kontribusi untuk pengembangan Majelis.

InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114

* * *