Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Monday, February 2, 2015

SILATURAHIM BULANAN MI-114 KE-13 TAHUN 1436H

Bismillah ar-Rahman ar-RahimAssalammua’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.

Pada Hari Sabtu, 26 Rabiul Awal 1436H / 17 Januari 2015 telah dilaksanakan Silaturahim Bulanan Majelis Ilmu 114 ke-13. Pada kesempatan tersebut, Majelis Ilmu 114 telah merekam audio Tafsir Qur’an (Ibnu Katsir) Surah Al Kautsar dan Surah Ad Dhuha, serta telah menyalurkan Infaq kepada 6 orang Mustahiq di daerah sekitar TAMAN SUROPATI, JAKARTA PUSAT. Penerima manfaat adalah 2 orang laki-laki dengan pekerjaan sebagai pemulung sampah dan petugas kebersihan, 1 orang perempuan dengan pekerjaan sebagai pemulung sampah, 2 orang laki-laki pedagang keliling jual beli barang bekas, dan 1 orang laki-laki pedagang tisu.

Terima kasih kepada Para Donatur dan Kontributor, serta Para Sahabat Majelis, khususnya yang telah memberikan donasi dan kontribusi untuk pengembangan Majelis.

InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114

* * *