Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Monday, January 5, 2015

MUHASABAH MI-114 TAHUN 1435-1436 / 2014Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Assalammua'alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam. Kegiatan Silaturahim Bulanan Majelis Ilmu 114 ke-12 Tahun 1436H atau Muhasabah Majelis Tahun 1435H / 2014 telah diselenggarakan pada hari Sabtu, tarikh 20 Shafar 1436H / 13 Desember 2014 di Pamulang, Tangerang.

Pada Hari Sabtu-Senin, 20-22 Shafar 1436H / 13-15 Desember 2014, Majelis Ilmu 114 telah menyalurkan Infaq kepada 12 Mustahiq di daerah Pamulang, Ciputat, Pondok Labu, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Grogol Jakarta Barat. Dengan demikian, maka Alhamdulillah di Tahun 1435/1436H atau 2014 ini, secara keseluruhan Majelis Ilmu 114 telah menyalurkan infaq dan zakat kepada 114 mustahiq.

Terima kasih kepada Para Donatur dan Para Sahabat Majelis, khususnya yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan Muhasabah Majelis Ilmu 114 Tahun 1435-1436H / 2014M dapat terlaksana.

InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114

* * *