Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Wednesday, January 21, 2015

PENYALURAN INFAQ KE-115 S.D KE-118

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Assalammua’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.

Pada Hari Sabtu-Ahad, 12-13 Rabiul Awal 1436H / 3-4 Januari 2015, Majelis Ilmu 114 telah menyalurkan Infaq kepada 4 Mustahiq di daerah CILACAP, JAWA TENGAH. Penerima manfaat adalah 1 orang laki-laki dengan pekerjaan sebagai pemulung sampah, 2 orang perempuan dengan pekerjaan sebagai pemulung sampah dan 1 janda fakir miskin.

Terima kasih kepada Para Donatur dan Para Sahabat Majelis, khususnya yang telah memberikan donasi dan kontribusi untuk pengembangan Majelis.

InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114

* * *