Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Sunday, November 2, 2014

SILATURAHIM BULANAN MI-114 KE-9 TAHUN 1435H

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Assalammua'alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"
(Qur'an Surah Al Munafiqun ayat 10).

Alahmdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam. Kegiatan Silaturahim Bulanan Majelis Ilmu 114 ke-9 Tahun 1435H telah diselenggarakan pada hari Sabtu, tarikh 2 Dzulhijjah 1435H / 27 September 2014 di sekitar area Gelora Bung Karno, Senayan, Kota Jakarta Selatan.

SL 9 MI-114 - 72 73 minisize

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Silaturahim tersebut diantaranya adalah Shalat Berjama'ah, Makan bersama, Penyampaian Tafsir Qur'an Surah Az Zalzalah (download: https://soundcloud.com/majelis-ilmu-1/tafsir-surat-al-zalzalah), dan Penyaluran Infaq ke-72 s.d ke-76 kepada 5 orang Mustahiq yang terdiri dari 4 laki-laki yang bekerja sebagai pemulung dan 1 perempuan yang sudah lanjut usia, yang bekerja sebagai pedagang jamu gendong keliling, di sekitar area Gelora Bung Karno, Senayan, Kota Jakarta Selatan.

SL 9 MI-114 - 74 75 76 minisize

Terima kasih kepada Para Donatur dan Para Sahabat Majelis, khususnya yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan Silaturahim Majelis Ilmu 114 ke-9 Tahun 1435H / 2014M dapat terlaksana.

InsyaAllah upaya yang telah kita lakukan bisa bermanfaat besar, istiqamah, menjadi barakah untuk kita dan keluarga kita serta bernilai ibadah.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Salam ShemangatzZz,

a.n Majelis Ilmu 114

Imam Majelis Ilmu 114

* * *