Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Wednesday, October 22, 2014

SILATURAHIM BULANAN MI-114 KE-8 TAHUN 1435H

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

 Assalammua'alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

 "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak".
(Al-Qur'an Surah Al Hadid ayat 18).

Alahmdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam. Kegiatan Silaturahim Bulanan Majelis Ilmu 114 ke-8 Tahun 1435H telah diselenggarakan pada hari Ahad, tarikh 6 Dzulqadah 1435H / 31 Agustus 2014 di sekitar Taman Monumen Nasional (Monas), Kota Jakarta Pusat.

 SL 8 - 67 68 69 minisize

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Silaturahim tersebut diantaranya adalah Shalat Berjama'ah, Makan bersama, Penyampaian Tafsir Qur'an Surah Al-Adiyat (download: https://soundcloud.com/majelis-ilmu-1/tafsir-al-adiyat), dan Penyaluran Infaq ke-67 s.d ke-71 kepada 5 orang Mustahiq (1 perempuan dan 4 laki-laki pemulung dan/atau tenaga kebersihan) di sekitar Taman Monumen Nasional (Monas), Kota Jakarta Pusat.

SL 8 - 70 71 minisize

Terima kasih kepada Para Donatur dan Para Sahabat Majelis, khususnya yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan Silaturahim Majelis Ilmu 114 ke-8 Tahun 1435H / 2014M dapat terlaksana.

InsyaAllah upaya yang telah kita lakukan bisa bermanfaat besar, istiqamah, menjadi baraqah untuk kita dan keluarga kita serta bernilai ibadah.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin
 Salam ShemangatzZz,
 Imam Majelis Ilmu 114

 * * *