Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Monday, June 30, 2014

Silaturahim Majelis Ilmu 114 ke-6 Tahun 1435H/2014M di Jakarta Utara"Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual beli dan persahabatan"
(QS: Ibrahim ayat 31)


Alhamdulillahi Rabbil Alamin,  kegiatan Silaturahim Majelis Ilmu 114 ke-6 Tahun 1435H / 2014M telah dilaksanakan pada hari Ahad, tarikh 24 Sya’ban 1435H / tanggal 22 Juni 2014, di Ancol, Kota Jakarta Utara yang dimulai dari ba’da Ashar sampai dengan ba’da Isya.


Hasil dari Silaturahim tersebut diantaranya adalah telah tersalurkannya infaq kepada 5 orang mustahiq (1 laki-laki dan 4 perempuan/ibu-ibu). Terdiri dari 3 orang di Kota Jakarta Utara, 1 orang di Kota Jakarta Pusat, dan 1 orang di Kota Jakarta Selatan, dengan besaran infaq adalah senilai Rp. 200 ribu per orang, dalam bentuk uang tunai, mukena, makanan dan minuman.Terima kasih kepada Para Donatur dan Para Sahabat Majelis, khususnya yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan Silaturahim Majelis Ilmu 114 ke-6 Tahun 1435H / 2014M dapat terlaksana.
InsyaAllah upaya yang telah kita lakukan bisa bermanfaat besar, menjadi baraqah untuk kita dan keluarga kita serta bernilai ibadah.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114