Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Wednesday, June 11, 2014

Hasil Kegiatan Silaturahim MI-114 Bersama Anak Yatim dan Pengembangan Majelis

Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Baqarah: 220)


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Salawat dan Salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan para pengikut beliau. Semoga kita semua dalam kondisi sehat wal afiat serta dalam lindungan Allah SWT.

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa Kegiatan Silaturahim Majelis Ilmu 114 Bersama Anak Yatim dan Pengembangan Majelis telah diselenggarakan pada hari Sabtu, 2 Sya’ban 1435H / 31 Mei 2014 di Kota Bekasi.

Demikian kami sampaikan, atas donasi dan/atau kontribusi yang diberikan kami ucapkan terima kasih. InsyaAllah setiap amalan kita bernilai ibadah, bermanfaat, dan barakah fi dun’ya wa fil akhirath.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.