Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Tuesday, January 14, 2014

Penyaluran Infaq Majelis Ilmu 114 ke-3, ke-4, dan ke-5


Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS: Al-Baqarah ayat 261)

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tidak seorangpun yang menyedekahkan hartanya yang halal dimana Allah menerimanya dengan kananNya (dengan baik), walaupun sedekahnya itu hanya sebutir kurma. Maka kurma tersebut akan bertambah besar di tangan Allah Yang Maha Pengasih, sehingga menjadi lebih besar daripada gunung. Demikian Allah memelihara sedekahmu, sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan unta (semakin hari semakin  besar).” (HR. Muslim)


***


Penyaluran Infaq Majelis Ilmu 114 ke-3, ke-4, dan ke-5, sebagai salah satu hasil kegiatan Silaturahim Bulanan Majelis yang telah dilakukan pada hari Sabtu, 2 Rabiul Awal 1435H/ 4 Januari 2014 di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta, kepada satu orang petugas kebersihan/ tukang sapu, dan dua orang pemulung.


Para Sahabat MI-114 yang mau ikut share pendanaan untuk pengembangan Majelis dapat memberikan konfirmasi melalui email: majelis.ilmu114(at)yahoo.com dan memberikan konfirmasi kepada Kepala Baitul Mal MI-114.